Factors Associated with Hemorrhoids in Korean Adults: Korean National Health and Nutrition Examination Survey
Jong-Hyun Lee, Hyo-Eun Kim, Ji-Hun Kang, Jin-Young Shin, Yun-Mi Song
Korean J Fam Med. 2014;35(5):227-236.   Published online 2014 Sep 24     DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.2014.35.5.227
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Factors influencing patient delay in individuals with haemorrhoids: A study based on theory of planned behavior and common sense model
Ying Shi, Dongliang Yang, Si Chen, Shouqi Wang, Huanhuan Li, Jie Ying, Meiling Zhang, Yuan Li, Zhuangjie Xing, Jiao Sun
Journal of Advanced Nursing.2019; 75(5): 1018.     CrossRef
Hemorrhoid is associated with increased risk of peripheral artery occlusive disease: A nationwide cohort study
Wei-Syun Hu, Cheng-Li Lin
Journal of Epidemiology.2017; 27(12): 574.     CrossRef
Association between hemorrhoid and risk of coronary heart disease
Shih-Sheng Chang, Fung-Chang Sung, Cheng-Li Lin, Wei-Syun Hu
Medicine.2017; 96(31): e7662.     CrossRef
Treatment of hemorrhoids: A coloproctologist’s view
Varut Lohsiriwat
World Journal of Gastroenterology.2015; 21(31): 9245.     CrossRef